Kundalini Yoga ve Meditasyon, Yoga Terapi

Kundalini Yoga ve Meditasyon uygulayıcılarının, kendi özlerine dokunmalarını sağlayan kadim bir bilinç teknolojisidir. Kişinin kendi özündeki neşe, mutluluk, huzur ve koşulsuz sevgi halini canlandıran, günlük yaşam şekline taşıyan bir farkındalık ve dönüşüm yogasıdır.

5000 yıldan daha eski olan Kundalini Yoga, yaşa ve fiziksel yeteneğe bağlı olmadan herkes tarafından keyif alınarak yapılabilen basit yogik teknikler içerir. Nefes (pranayama), yoga postürleri (asanalar), ses, mantralar söyleme ve meditasyondan oluşan bilimsel bir yaklaşıma sahiptir. Kundalini Yoga ve Meditasyon sizin enerji alanınızda atıl olarak var olan yaşam enerjinizi uyarıp canlandırarak, kendi merkezinizde, kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda dengeli bir şekilde yaşam yolunuzu açar.

Kundalini Yoga ve Meditasyon, var oluşunuzun yaşam enerjisini yükseltir ve bedeninizi güçlü, sağlıklı ve dayanıklı kılar. Zihninizin sakin, net, açık; duygularınızın dengeli, ruh halinizin neşeli ve coşkulu olmasını sağlar.

YOGA TERAPİ

Yoga, bir taraftan gevşeme, farkındalık ve sükûnet potansiyelinizi geliştirirken, diğer taraftan da devamlı bir şekilde, disiplin, güç, dayanıklılık kazanmanıza ve kendinizi kontrol edebilmenize izin vermektedir. Her ne kadar orijinal olarak sağlığı geliştirmesi ya da ciddi hastalıklardan iyileşmeyi kolaylaştırması için yaratılmadıysa da günümüzde, yoganın ciddi tedavi edici değerinin olduğunu gösteren, giderek büyüyen bilimsel tanıklıklar mevcuttur.

Yoga çok güçlü fakat yavaş etkili olan bir ilaç gibidir. Onunla diğer tedavi edici yaklaşımlar arasındaki temel fark, yoganın bizzat kendini zamanla güçlendirmesi ve giderek daha etkili bir hal alması için, disiplinli bir şekilde uygulanması gerekliliğidir..

Yoganın etkileri devamlıdır. Birincil olarak gevşeme sağlar. Bazen, eş zamanlı olarak, kısa bir süre için de olsa, hastalığın bazı semptomlarının rahatlamasına yol açabilir. Devamlı bir uygulamayla da, özellikle, “asana” olarak bilinen güçlendirme ve esnetme hareketleriyle ve “pranayama” olarak bilinen nefes teknikleriyle, hem nefes, hem de beden güçlü hale gelir. Duruşlar ve akciğer kapasitesi gelişir, barsak hareketleri artar, lemfatik drenaj ve bağışıklık sisteminin fonksiyonu da güçlenir. Böylece, kişi giderek, kendisini, daha dengeli, doyumlu, enerjik hisseder ve kötü bir kaderin olumsuzluklar doğurabilecek saldırılarına karşı dayanıklı olabildiğini deneyimler.

Gerçekte, yoga tamamen dengeyle ilgilidir. Çoğu kişi, yoganın fiziksel uygulamasının tamamen esnek olmayla ilgili olduğuna dair bir kanıya sahiptir. Fakat fiziksel esneklik yoganın esas hedefi değildir; esas hedef dengedir. Yogaya gelen bazı kişiler, çok esnektirler; onların ihtiyacı olan şey güçtür, diğer bazı kişilerse oldukça güçlüdürler fakat esneklikten yoksundurlar. Bazıları, korku doludur, bazıları enerjik kalmakta zorlanır, bazılarıysa gevşeyemezler. Yoga uygulamalarının yaptığı şey, ihtiyacınız olan şeye doğru sizi cesaretle yönlendirmek, sorumlulukları güce dönüştürmek ve sizi daha dengeli bir kişi yapmaktır.