tantranın şifahalkası

Yogaşala Etiler Stüdyosu’nda 18 Eylül Pazar günü 14.30-15.30 saatleri arasında ‘Yaşam Gücünüzü Ortaya Çıkarmak’ başlıklı Kundalini Yoga ve Meditasyon Atölyesi’nin ilk dersinin ardından Tantranın Şifa Halkası, Göksel İletişim ve Kişinin Hayattaki Kendine Özgü Yol Haritasının çeşitli alanlarının canlanması ve şifalanması için ücretsiz bir çalışma yapıyoruz.

Çalışmanın yapılabilmesi için en az 11 kişinin bizlerle birlikte olması gerekiyor. Arkadaşını al ve gel :)

TANTRANIN ŞİFA HALKASI ve GÖKSEL İLETİŞİM NEDİR?

Bu özel seansta, Yogi Bhajan tarafından öğretilmiş Kundalini Yoga’nın özgün bir teknolojisi olan Göksel İletişim ve Tantra’nın Şifa Halkasını birlikte uyguluyoruz.

Hareketli bir meditasyon olan Göksel İletişim, mantralar eşliğinde kareografisi yapılmış kol ve el hareketlerinin bir karışımı ile beden için şifalanma, zihin için zeka ve yaratıcılık getiren ruhu yükseltip akışını sağlayan mucizevi ölçüde etkili bir uygulamadır. Özellikle enerjisel olarak üst üçgen bölgesinde – 5, 6, 7 ve 8. enerji merkezleri(chakralar)’nde – çalışmaktadır. Kolların hareketi aynı zamanda kalbi etkilemekte ve açmakta, aura’yı ve en ince ve ışıyan bedenlerinizi güçlendirmektedir.

Göksel İletişim sırasında parmak uçlarının havadaki hareketleri nöronlarınızla iletişim kurmanızı sağlayarak prana(yaşam enerjinizi)’nızı artırmakta ve beyninizde ki derin stress birikintilerini serbestleştirmektedir. Bu derin gevşeme durumunu deneyimlendiğinde anksiyete azalmakta ve doğal masumiyet ve yaratıcılığınız yenilenmektedir.

Tantra’nın Şifa Halkası; halka içerisinde ya da uzakta ki herhangi bir kişi ya da halkanın ortasında bulunan bir kişi için muazzam bir şifa enerjisini yaratmak ve yönlendirmek için kullanılabilir. Katılımcılar zihinlerini mantraları dinlemek için odaklamalı ve çağrılmaya ve cevap vermeye hemen uyumlanarak kendilerini ses ile doldurmalılardır.

Bu iki teknoloji beden, zihin ve ruhsal enerjinizi birleştirmekte, sizi sonsuzluğa bağlanmakta ve kendi melekimsi en yüce benliğinizle olan ilişkinizi genişletmektedir.